การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ๑. ด.ช. อภิวิชญ์ เผือกหอม. ป.๖/๙ ๒. ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์. ป.๖/๙ พร้อมได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ครูผู้ฝึกซ้อม นางวาสนา ชยาภิวัฒน์ นางสุรดา ปัญจพรชัย

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น