โครงการพลังงานสัญจร สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลังงานสัญจร สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)โดยมีนักเรียนชั้น ป.3/8 4/8 5/8 6/8 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น