งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ไปศึกษาและดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ Impact เมืองทองธานี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น