โครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะครูในสังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น