มอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๔ ได้่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี ๒๕๖๑ นี้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๕ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒

ใส่ความเห็น