การประชุมประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการประชุมประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิมเติม

ใส่ความเห็น