การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ขอแสดงความยินดีเด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น ได้ลำดับที่ 1 .ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จำนวน 34 คน ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 คน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 คน และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น