การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดีเด็กชายยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ได้ลำดับที่ 1 .ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับทุนการศึกษา 2,500 บาท และเด็กหญิงสุวพิชญ์ บุญมี ลำดับที่ 7 รับทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท และนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ จำนวน 24 คน

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิมเติม

ใส่ความเห็น