การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิมเติม|อัลบั้้ม ๑|อัลบั้ม ๒|อัลบั้ม ๓|อัลบั้ม ๔

ใส่ความเห็น