โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่่

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น