ประขุมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูโรงเรียนอนุบาล ได้ร่วมกันจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มะลิดา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น