การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น