กิจกรรมจับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มีการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น