การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชุบรีได้จัดให้มีการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น