ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น