พิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาและสวดมนต์สรภัญญะ

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และการสวดทำนองสรภัญญะ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น