การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดให้การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น