การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ ซึ่งปีนี้รับสมัตรตามนโยบาย สพฐ. ๔๐ คน/ห้องเรียน ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น