โครงการสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้เกียรติวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่ไหว้สวยในแต่ละสายขั้น ของโครงการสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น