หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่่ิมเติม

 

ใส่ความเห็น