การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันเลือกตั้ง ๒ เบอร์ ได้แต่ เบอร์ ๑ พรรคบัวคุณธรรม และเบอร์ ๒ พรรคอนุบาลรวมพลัง ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น