มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ของห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ของห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้กับนักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น