โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่่

วันพฤหัสบดี ที่่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น