งานวันวิชาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายเพื่่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการของเครือข่ายเพื่่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีิเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม|อัลบั้ม 1|อัลบั้ม 2|อัลบั้ม 3|อัลบั้ม4|อัลบั้ม 5|อัลบั้ม 6

 

ใส่ความเห็น