โครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงสายชั้น ป.6

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 โดยมีนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น