แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองนักเรียน

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น