การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2

วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดการแข่งขัน มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม |อัลบั้ม 1|อัลบั้ม 2

ใส่ความเห็น