โครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงสายชั้นอ.1-2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้นอนบาล 1-2 ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 โดยมีนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม 1|อัลบั้ม 2

ใส่ความเห็น