มอบเกียรติับัตรโครงการคนดีศรีอนุบาล สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตร ในโครงการคนดีศรีอนุบาลให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนุบาล ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น