โครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงสายชั้นป.3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 โดยมีนางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น