โครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงสายชั้นป.2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 โดยมีนางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น