มอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งชันกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งชันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ และเดี่ยว ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายวรเชษฐ์ บวรธรรมวัฒน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ประเภทเดี่ยว ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี
2. เด็กชายณัฐชภัทร ฃัชวาลกำธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขีันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี
จากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศ ณ ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น