ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการประขุมประจำเดือนธันวาคม โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น