กิจกรรมเข้าค่ายลูกเ้สือ – ยุวกาชาด สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นักเรียนสายขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเ้สือ – ยุวกาชาด โดยมีนางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด ณ ค่ายเขานกกระจิบ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น