พิธีมอบโล่และเกียรติเพชรยอดมงกุฏ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่สอบแข่งขันในการรายการเพชรยอดมงกุฎ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น