โรงเรียนสฤษดิเดช และโรงเรียนตังเก็ง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสฤษดิเดช และโรงเรียนตังเก็ง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภ่าพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น