โรงเรียนอนุบาลราชบุรีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า

วันที่  25  พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี  2560  มีนายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น