สอบธรรมศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มีการสอบธรรมศึกษาในระดับ ตรี โท และเอก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น