ทำบุญตักบาตรเช้า

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนได้จัดให้มีการตักบาตรเช้าโดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้เข้าร่วมทำยุญตักบาตร ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชุบรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น