รับรางวัลพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น