กรอกแบบประเมินของสพฐ. ในเรื่องโรงเรียนสุจริต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรอกแบบประเมินของสพฐ. ในเรื่องโรงเรียนสุจริต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น