ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ในเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีท่านผอ.ปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประชุม ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น