การอบรมสัมมนาเพื่อการสร้างทีมงานและองค์กรบุคลากรโรงเรียน

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อการสร้างทีมงานและองค์กรบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ศูนย์ Go Genius Leaning Center และ Rain Tree เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม||อัลบั้ม 1 ||อัลบั้ม 2|| อัลบั้ม 3||อัลบั้ม 4

 

ใส่ความเห็น