ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net

วันที่ 6 กันยายน 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนที่สังกัดในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพฯเครือข่ายที่ 2 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น