มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และเกียรติบัตร

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนในการแข่งขันดังต่อไปนี
1,รางวัลขนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทาน การแข่งชันสอบเพชรยอดกุงกุฏ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัีนตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น