กิจกรรมค่ายปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net

วันที่ 7 กันยายน 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ภาคเช้า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่สังกัดในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพฯเครือข่ายที่ 2 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น