ประุชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดประุชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเป็นประธานการประชุม ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น