อบรมให้กับบุคลากรในการกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรในการกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภำพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น