กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Skills Training 2017 รุ่นที่ 2

บรรยากาศ วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 การจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Skills Training 2017 รุ่นที่ 2 ของศูนย์ Peer Center โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนักเรียนสังกัดสพป.รบ.1 อำเภอเมือง เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมบ้านชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น