อบรมกิจกรรมยุวกาชาด

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้จัดอบรมกิจกรรมยุวกาชาดให้กับคณะครูสังกัดสพป.รบ.1 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น